DOBAVLJAČ:LASKASAS

VRSTA OPREME:NAMJEŠTAJ

DIZAJN:INTERIJER

Laskasas, Portugal (https://laskasas.com/en/) – Laskasas je proizvođač luksuznog namještaja, visoke kvalitete i predivnog dizajna. U osnovi radi se o namještaju stambene namjene iako su neki od elemenata korišteni i u projektima hotelske i slične namjene.