DOBAVLJAČ:STUA

VRSTA OPREME:NAMJEŠTAJ

DIZAJN:INTERIJER

Stua, Španjolska ( http://www.stua.com/design/ ) – Stua je proizvođač namještaja za stambenu i HORECA namjenu. Specifičnog dizajna, vrlo kvalitetan namještaj, ali cjenovno ipak znatno prihvatljiviji od Laskasas.